.
.برخي از مشتريان ما

براي ديدن شرکت هايي که با مجموعه دنياي فرم کار کرده اند را ميتوانيد در اين قسمت مشاهد فرمايئد.

جدول اندازه گيري

براي راحتي مشترياني که در نقاط دورتر هستند وامکان مراجعه به دفتر دنياي فرم را ندارند ،جدول اندازه گيري و چگونگي اندازه گيري را برايتان آماده کرده ايم.

آموزش برشکاري و خياطي

آشنايي با تکنيکهاي و روشهاي متداول در برشکاري و خياطي را در اين صفخه بخوانيد.

نمايندگي , همکاري

اعطاي نمايندگي دنياي فرم به کساني ک در حوزه پوشاک فعاليت دارند . مانتوفرم ، لباس اداري، يونيفرم اداراي، مانتو وشلوار اداري ، مقنعه ،کلاه مهمانداري ،لباس کار ، روپوش بيمارستاني ، مانتووشلوار مدارس،

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------